आज: 

निर्वाचन प्रणाली

 

निर्वाचन प्रणाली महँगो हुँदा सामान्य व्यक्तिले चुनाव लड्न सकेन